Lubelskie Kresy

grzeda-logo

Lubelskie Kresy – to rolnicze krainy poprzecinane dolinami rzek i większymi lub mniejszymi kompleksami leśnymi. Obejmują pogranicze polsko-ukraińskie oraz fragment pogranicza polsko-białoruskiego. Są to również tereny, na których napotkamy dawne świątynie obrządków wschodnich. To najdalej na północ wysunięty obszar, objęty prześladowaniami i wysiedleniami okresu obu wojen światowych. Na południu lubelskich kresów znajduje się Grzęda Sokalska. Z niej zaczniemy. Dalej na północ powędrujemy przez okolice Zamościa i Hrubieszowa aż na Polesie i jego podlaskie krańce.

Grzęda Sokalska

Okolice Hrubieszowa i Zamościa

Polesie, Chełmszczyzna

oraz

Lublin i inne miejsca

… no i kiedyś w przyszłości:

W stronę Podlasia

Reklamy