Dolina Popradu

sadecki-logo

Beskid Sądecki, a właściwe tylko jego wschodnia część – dolina Popradu – zachowały pamięć o zamieszkujących te tereny Łemkach. Były to najdalej wysunięte na zachód obszary zamieszkane przez ludność rusińską. Dziś z dawnych czasów pozostały piękne drewniane cerkwie. Swą architekturą reprezentują najmisterniejszy chyba styl zachodnio-łemkowski. Wyróżniają się dość dobrą kondycją techniczną oraz w większości mają zachowane oryginalne wnętrza. Wszystkie zabytki zaraz po wysiedleniu Rusinów wziął w opiekę Kościół Rzymskokatolicki, nie dopuszczając do zniszczenia i rozkradzenia świątyń. Nowe parafie były tworzone jeszcze w latach 50. Gdy część Łemków wróciła w te strony osiedlili się głównie w Krynicy i jej okolicach. W Krynicy właśnie napotkamy dziś dwie czynne cerkwie.

Andrzejówka

Drewniana cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy wzniesiona w II poł. XIX wieku. Reprezentuje styl zachodnio-łemkowski. Zachowane wyposażenie wnętrza.

Dubne

Greckokatolicka drewniana cerkiew pw. Św.Michała Archanioła z końca XIX wieku. Reprezentuje styl zachodnio-łemkowski. Ciekawostka: dawne wsie Dubne i Leluchów w odróżnieniu od sąsiednich wsi łemkowskich zamieszkiwali tzw. Wenhrini (mieli częściowo węgierskie korzenie).

Jastrzębik

Drewniana cerkiew pw. Św. Łukasza Ewangelisty z XIX wieku wybudowana w stylu zachodnio-łemkowskim.Wyróżnia ją wydłużony babiniec i dostawiona do niego wysoka wieża. Wewnątrz barokowy ikonostas z XVIIIw.

Krynica Wieś

Potężna murowana cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Piotra i Pawła. Największa na Łemkowszczyźnie. Jak katedra.  Po wysiedleniach aż do lat 90. była użytkowana przez Kościół Rzymskokatolicki. Dziś są w niej z powrotem grekokatolicy.

Krynica Dolna (ul. Cmentarna)

Nowa murowana prawosławna cerkiew parafialna p.w. św. Włodzimierza Wielkiego wzniesiona w latach 1983-1996.  Aby do niej dotrzeć należy w Dolnej Krynicy wejść w ulicę Cmentarną i piąć się w górę aż za cmentarz. Warto zatrzymać się też przy cmentarzu. Jest to stary cmentarz krynicki, pochowany jest na nim m.in. słynny Nikifor. Grób widoczny jest z ulicy. Cerkiew znajdująca się na końcu ulicy Cmentarnej jest pierwszą na Sądecczyźnie wzniesioną po II wojnie światowej. Swą bryłą nawiązuje do tradycji budownictwa cerkiewnego.

Krynica Słotwiny

Drewniana greckokatolicka cerkiew pw.Opieki Bogurodzicy z lat 1887-88. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

Leluchów

Greckokatolicka drewniana cerkiew pw. Św.Dymitra z 1861r. zbudowana w  stylu zachodnio-łemkowskim. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Ciekawostka:  dawne wsie Dubne i Leluchów w odróżnieniu od sąsiednich wsi łemkowskich zamieszkiwali tzw. Wenhrini (mieli częściowo węgierskie korzenie).

Milik

Drewniana cerkiew pw. Kosmy i Damiana z 1813r. Reprezentuje styl zachodnio-łemkowski. Po wysiedleniach użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Zachowany kompletny ikonostas.

Muszynka

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Św.Jana Ewangelisty z II poł. XVIIw. dziś pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Zachował się kompletny XVIII-wieczny ikonostas.

Powroźnik

W Powroźniku znajduje się prawdopodobnie najstarsza drewniana cerkiew łemkowska. Wybudowana została w 1600r. pw. Św.Jakuba. Wielokrotnie przebudowywana reprezentuje dziś styl zachodnio-łemkowski. Od 1947r. kościół rzymskokatolicki. Wewnątrz ikonostas z XVIII wieku.

Szczawnik

Drewniana cerkiew pw. Św. Dymitra z 1841r. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Dawna cerkiew przedstawia styl zachodnio-łemkowski. . Zachował się kompletny ikonostas.

Tylicz

Drewniana greckokatolicka cerkiew pw. Św.Kosmy i Damiana z 1743r. reprezentująca styl zachodnio-łemkowski. Po 1947r. przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Zachowany częściowo ikonostas.

Wierchomla Wielka

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Św.Michała Archanioła z 1821r. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Kompletny XIX-wieczny ikonostas.

Wojkowa

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Św.Kosmy i Damiana z ok. 1790r. Reprezentuje styl zachodnio-łemkowski. Od 1947r. kościół katolicki.

Złockie

Drewniana cerkiew pw. Św. Dymitra wybudowana w latach 1867-1872. Reprezentuje zachodni styl łemkowski, choć wyróżnia się na tle innych znacznie poszerzoną nawą zwieńczoną sporą kopułą. Po 1947 użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Kompletny ikonostas.

Zubrzyk

Murowana cerkiew greckokatolicka pw. Św.Łukasza z II poł.XIX wieku. Obecnie kościół rzymskokatolicki

/ na razie brak zdjęć /

Żegiestów

Murowana cerkiew pw. św Michała Archanioła, zbudowana w latach 1917-1925. Obecnie funkcjonuje jako kościół rzymskokatolicki.

Reklamy