Okolice Krempnej

krempna-logo
Do „okolic Krempnej” zaliczyłem cerkwie w miejscowościach: Chyrowa, Olchowiec, Polany, Myscowa, Desznica, Krempna, Kotań, Świątkowa Mała i Świątkowa Wielka. Obszar ten poza cerkwiami słynie z pięknej i dzikiej przyrody, chronionej tu w Magurskim Parki Narodowym.

Chyrowa (do 1968 Hyrowa)

Łemkowska dawna greckokatolicka cerkiew typu zachodniego p.w. Opieki Bogurodzicy. Murowane prezbiterium cerkwi pochodzi prawdopodobnie jeszcze z XVI wieku. Cerkiew została uratowana przed rozbiórką dzięki czujności środowisk turystycznych i kościelnych. Obecnie służy rzymskim katolikom.  [więcej…]

Desznica

Murowana dawna cerkiew greckokatolicka, później prawosławna, p.w. Św. Dymitra z 1790r. Obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego, pozbawiona dawnego wyposażenia cerkiewnego. [więcej…]

Kotań

Dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka typu zachodniego p.w. śś. Kosmy i Damiana. Datowana na połowę XIX, a może nawet na XVIII wiek… Pozbawiona wyposażenia cerkiewnego pełni dziś funkcję kościoła. Uroczo położona i otoczona zabytkowymi kamiennymi krzyżami stanowi obowiązkowy punkt programu wycieczek w te strony… [więcej…]

Krempna

Dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana z końca XVIII wieku. Obecnie znajduje się pod opieką rzymskich katolików i mimo, że obok powstał już nowy murowany kościół, cerkiew jest wyremontowana i zadbana… [więcej…]

Myscowa

Murowana dawna cerkiew p.w. św. Paraksewy z 1795r. Obecnie kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Olchowiec

Cerkiew p.w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z lat 30. XX wieku. Wyremontowana jeszcze w latach 1952-53 przez Łemków, którzy uniknęli wysiedleń. Dziś służy katolikom obu obrządków. Każdego roku w niedzielę najbliższą 22 maja odbywa się w cerkwi greckokatolicki odpust zwany Kermeszem. Ta religijno-ludowa uroczystość przyciąga do Olchowca tłumy wiernych i turystów. [więcej…]

Polany

Murowana dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Jana Złotoustego z początku XX w. W latach 60. i 70. XX wieku o cerkiew toczyły się boje pomiędzy katolikami i prawosławnymi. Doszło do zniszczenia ikonostasu, obie strony wyrządziły sobie wiele krzywd. Dziś z dawnej cerkwi korzystają głównie katolicy, ale odbywają się tu także nabożeństwa unickie. Nieliczni prawosławni uczęszczają do cerkwi w Zyndranowej. [więcej…]

Świątkowa Wielka

Dawna greckokatolicka cerkiew łemkowska typu zachodniego p.w. św. Michała Archanioła z 1757r. W latach 50. rozkradzione zostało wyposażenie cerkwi. Dziś świątynią opiekują się rzymscy katolicy. W 2014r. odtworzono zewnętrzne malowanie cerkwi… [więcej…]

Świątkowa Mała

Dawna greckokatolicka cerkiew łemkowska typu zachodniego p.w. św. Michała Archanioła z 1762r. Została zniszczona i rozkradziona po wysiedleniach. Obecnie znajdujące się w cerkwi ikony pochodzą ze zniszczonych okolicznych świątyń. Dziś cerkwią opiekują się rzymscy katolicy. [więcej…]

Reklamy