Łemkowszczyzna

lemko-logo

Łemkowszczyzna to historyczna kraina w Karpatach. Zajmuje obszar pomiędzy dolinami rzek Popradu na zachodzie i Osławy na wschodzie (pomiędzy Bieszczadami a Beskidem  Sądeckim). Uogólniając – to Beskid Niski. Przed II wojną światową był bardzo licznie zamieszkany przez Łemków. Dziś jest to najdziksze pasmo górskie w Polsce. Pamiątkami po dawnej świetności Łemków w tych stronach są przepiękne drewniane cerkwie. Łemkowie zostali wysiedleni ze swojej ojczyzny w ramach repatriacji ludności ukraińskiej z lat 1944-46 oraz operacji „Wisła” z 1947r. Mimo, iż nie odczuwali ścisłej przynależności do narodu ukraińskiego, a działania ukraińskiej nacjonalistycznej partyzantki praktycznie ich ziem nie dotykały, nie udało im się uniknąć deportacji.  Rozbici i rozrzuceni po ziemiach odzyskanych ulegali wynarodowieniu. Po 1956r. część Łemków wróciła w Beskidy i te powroty trwają do dziś. Jednak dawnej świetności Łemkowszczyzna nie odzyska już raczej nigdy.

Działy:

  1. Ruś Szlachtowska,
  2. Dolina Popradu,
  3. Dolina Białej,
  4. Dolina Ropy,
  5. Okolice Krempnej,
  6. Okolice Rymanowa,
  7. Dolina Osławy,
  8. Ruś Krośnieńska

Reklamy