Ruś Krośnieńska

Na północ od Krosna, otoczona przez wody Wisłoka znajduje się oaza ciszy i spokoju. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Ten pagórkowaty i zalesiony obszar tak bardzo przypomina Beskid Niski, który został gdzieś na południu… Do 1947r. obok Polaków zamieszkiwali tu Rusini. Przez Łemków z południa nazywani byli żartobliwie „Zamiszańci” – od „mieszania się” z rdzenną ludnością polską. Określenie to przyjęło się w języku polskim i do dziś tę grupę Rusinów nazywa się właśnie Zamieszańcami. Z tym, że nie ma już Zamieszańców na Pogórzu. Zostało po nich trochę pamiątek – najważniejsze to cerkwie, użytkowane dziś przez Polaków jako kościoły katolickie. Napotkamy je w miejscowościach:

 • Czarnorzeki
  Murowana dawna unicka cerkiew p.w.  Św. Dymitra z 1828r.
 • Węglówka
  Murowana dawna unicka cerkiew p.w.  Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1898r.
 • Rzepnik
  Murowana dawna cerkiew p.w. Św. Paraksewy z 1912r.
 • Bonarówka
  Drewniana dawna cerkiew p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny z 1841r.
 • Krasna
  Murowana dawna cerkiew p.w.  Św. Michała Archanioła z lat 1914-1917
Reklamy