Okolice Rymanowa

rymanow-logo
Okolice Rymanowa to właściwie tereny na południe i wschód od miasta. Rozciągają się tam chyba najdziksze pustkowia współczesnej Łemkowszczyzny. Tu największych szkód w budownictwie dokonała anty-ukraińska polityka państwa z lat powojennych. Wiele szkód wyrządziły też państwowe gospodarstwa rolne… Wiele cerkwi nie dotrwało do dziś, inne tylko jako ruiny, niektórym dopiero po zmianie ustroju państwa przywrócono funkcje sakralne…

Bałucianka

Dawna greckokatolicka cerkiew łemkowska typu zachodniego p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy. Według niektórych źródeł datowana na XVIII wiek, według innych na XIX. Obecnie cerkiew użytkowana jest przez parafię rzymskokatolicką. [więcej…]

Daliowa

Greckokatolicka cerkiew p.w. św. Paraskewy z 1933r. Reprezentuje rzadko spotykany w tych stronach ukraiński styl narodowy. [więcej…]

Królik Wołoski

Zniszczona opuszczona murowana cerkiew greckokatolicka p.w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z 1843r. Przez lata była wykorzystywana na magazyn PGR w Szklarach, czemu zawdzięcza swój smutny stan. Mury i dach wydają się być jednak w dość dobrej kondycji. Może doczeka się kiedyś cerkiew w Króliku remontu i re-konsekracji… [więcej…]

Morochów

Dawna greckokatolicka cerkiew p.w. Męki Pańskiej , obecnie prawosławna p.w. Spotkania Pańskiego z 1837r. Reprezentuje styl wschodniołemkowski.

Nagórzany

Ruiny murowanej cerkwi p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła z 1848r. Nie znalazła opiekuna po 1947r. i szybko popadła w ruinę. Pod cerkwią znajduje się krypta z prochami rodziny jej fundatora. W ostatnich latach znaleźli się nawet tacy, którzy i w krypcie szukali „skarbów”. Sprofanowane szczątki leżały odsłonięte przez jakiś czas…

Odrzechowa

Dawna murowana greckokatolicka cerkiew p.w. św. Jana Chrzciciela z 1818r. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

Pielnia

Dawna murowana cerkiew unicka p.w. św. Jana z 1805r.  Po wysiedleniach została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Swą architekturą zbliża się do stylu budownictwa kościelnego i tylko jedna bizantyńska kopułka na wieży podkreśla jej odmienność…

Płonna

Ruina dawnej murowanej cerkwi greckokatolickiej p.w. Opieki Matki Bożej z 1790r. Po wysiedleniach świątynię przebudowano i zamieniono w magazyn pobliskiego PGR. Tak zniszczała. O tym, że to dawny dom boży przypominała przez lata jedynie parawanowa dzwonnica, która stoi do dziś. W ostatnich latach dzwonnicę odnowiono, ściany cerkwi zabezpieczono  i przyozdobiono ikonami. Odbyły się symboliczne nabożeństwa. Wszystko za sprawą potomków dawnych mieszkańców Płonnej. Między innymi z USA i Kanady.
W upalny letni dzień niełatwo jest obejrzeć cerkwisko w Płonnej. Wszechogarniające parzące barszcze – pamiątka po beskidzkich PGR-ach – nie nastrajają do dłuższego pobytu…

Sieniawa

Nad stromymi i porośniętymi drzewami brzegami zaporowego jeziora na Wisłoku stoi dawna greckokatolicka cerkiew p.w. Narodzenia Bogurodzicy z 1874r. Reprezentuje północno-wschodni styl łemkowski. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.

Tylawa

Dawna murowana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Bogurodzicy z 1787r. [więcej…]

Trzciana

Dawna murowana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Bogurodzicy z XVIII wieku. [więcej…]

Wisłok Wielki

Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Onufrego z lat 1850-54. Po wysiedleniach cerkiew przejęli nowi katoliccy mieszkańcy Wisłoka. Świątynia reprezentuje łemkowski styl północno-wschodni. [więcej…]

Wola Niżna

Dawna murowana cerkiew greckokatolicka  z 1812r. Obecnie kościół rzymskokatolicki.

Wolica

Dawna murowana cerkiew greckokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła z 1826r. Zbudowana w stylu kościołów katolickich jednak z akcentami bizantyńskimi (kopułki). Po wysiedleniach świątynię przejęli rzymscy katolicy, a podczas jednego z remontów cerkiew pozbawiono cech wschodnich obrządków…

Wróblik Królewski

Dawna murowana cerkiew greckokatolicka z 1888 p.w. Zaśnięcia NMP przykryta pięcioma kopułami robi wrażenie na turyście, który zapuści się w te strony. Obok cerkwi stoi murowana dzwonnica wybudowana w tym samym stylu.

Wróblik Szlachecki

Dawna greckokatolicka drewniana cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP z 1863/69r. Reprezentuje północno-wschodni typ łemkowski. Przy cerkwi stoi murowana dzwonnica bliźniaczo podobna do tej z sąsiedniego Wróblika Królewskiego. Dziś cerkwie w obu Wróblikach to kościoły rzymskokatolickie.

Zawadka Rymanowska

Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Bogurodzicy z 1855r. Reprezentuje łemkowski styl wschodni. Obecnie kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Zyndranowa

Zyndranowska cerkiew p.w. Św. Mikołaja z 1985r.  jest pierwszą świątynią łemkowską wzniesioną w Beskidzie Niskim po II wojnie światowej. [ więcej… ]

Reklamy