Dolina Białej

dolbialej-logo
Dolina rzeki Białej wraz z dolinami swoich dopływów to kraina wielu dawnych cerkwi łemkowskich tzw. stylu zachodniego. Cerkwie te w większości przejął kościół rzymskokatolicki zaraz po wysiedleniach, stąd w wielu z nich zachowało się oryginalne wyposażenie. Dzięki temu też po prostu przetrwały do naszych czasów. Zapraszam do odwiedzin następujących miejscowości: Banica, Berest, Bieliczna, Binczarowa, Bogusza, Brunary, Czarna, Czyrna, Florynka, Izby, Kamianna, Królowa Górna, Łabowa, Łosie, Maciejowa, Mochnaczka Niżna, Piorunka, Polany, Roztoka Wielka, Śnietnica oraz Wawrzka. Mały „skok w bok” możemy też wykonać na Pogórze Rożnowskie do Bukowca, gdyż tam przeniesiono dawną cerkiew  z Kamiannej. Miłego zwiedzania!

Banica

Łemkowska cerkiew typu zachodniego z końca XVIII w. pw. Św.Kosmy i Damiana. Po 1947r. użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Berest

Łemkowska cerkiew  typu zachodniego z 1842r. pw. Św. Kosmy i Damiana. Użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Bieliczna

Niewielka murowana cerkiewka z 1796r. w dolinie wysiedlonej wsi Bieliczna. Jest tutaj jedyną zachowaną budowlą łemkowską. Nosi wezwanie św. Michała Archanioła i pełni dziś rolę kaplicy greckokatolickiej. Po wielu latach niszczenia i dewastacji została wyremontowana w 1985 z inicjatywy ks. Mieczysława Czekaja – ówczesnego proboszcza parafii rzymskokatolickiej z nieodległej Banicy. [więcej…]

Binczarowa

Cerkiew z 1760r. pw. Św. Dymitra. Użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Bogusza

Cerkiew łemkowska typu schyłkowego z 1858r. pw. Św.Dymitra. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Brunary

Cerkiew łemkowska typu zachodniego z XVIIIw. pw. Św. Michała Archanioła. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Brunary były dawniej bardzo ludną wsią, a tutejsza cerkiew jest tego dowodem. Jej kolejne przebudowy, a raczej rozbudowy, by mogła pomieścić wiernych, uczyniły z niej wyjątkowo dłużą świątynię. [więcej…]

Bukowiec (Pogórze Rożnowskie), d. Kamianna

Kościół rzymsko-katolicki na Pogórzu Rożnowskim. Powstał w cerkwi z 1805r. przeniesionej tu z Kamiannej w 1949r.

Czarna

Łemkowska cerkiew typu zachodniego z 1764r. pw. Św. Dymitra. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Czyrna

Łemkowska cerkiew pw. Św. Paraskewii Męczennicy z 1893r. Swój nietypowy wygląd zawdzięcza francuskiemu architektowi Delavo. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Florynka

Murowana cerkiew z 1875r. p.w. Św. Michała Archanioła. [więcej…]

Izby

Murowana cerkiew z 1886r. pw. Św. Łukasza. Obecnie kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Kamianna

Dawna cerkiew prawosławna pw. Św. Paraskewy z 1930r. Obecnie kościół rzymskokatolicki. Cerkiew otacza zadbany teren parkowy, w którym urządzono skansen pszczelarski. [więcej…]

Królowa Górna (d.Ruska)

Dawna cerkiew łemkowska typu schyłkowego z 1814r. pw. Narodzenia Bogurodzicy. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Łabowa

Murowana cerkiew łemkowska z 1784r. pw. Opieki NMP. [więcej…]

Łosie

Dawna greckokatolicka cerkiew łemkowska typu zachodniego z 1826r. Od 1947r. kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Maciejowa

Dawna greckokatolicka cerkiew łemkowska typu  zachodniego z 1830r. p.w. Opieki Bogurodzicy. Obecnie użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Mochnaczka Niżna

W Mochnaczce odnajdziemy dwie świątynie:

  1. Greckokatolicka drewniana cerkiew p.w. Św.Michała Archanioła z XVIII wieku. Reprezentuje styl zachodnio-łemkowski. Obecnie jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Zachowany ikonostas. [więcej….]
  2. Drewniana kaplica p.w. Św.Narodzenia Bogurodzicy z 1787r. Obecnie pod opieką kościoła rzymskokatolickiego. Wewnątrz zachowany kompletny ikonostas.

Piorunka

Łemkowska cerkiew typu zachodniego p.w. Św. Kosmy i Damiana zbudowana w 1798r. Po wysiedleniu Łemków użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Polany

Łemkowska cerkiew typu schyłkowego p.w. Św. Michała Archanioła z 1820r. Po wysiedleniu Łemków użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Roztoka Wielka

Łemkowska cerkiew typu zachodniego p.w. Św. Dymitra z 1819r. Po wysiedleniu Łemków użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. [więcej…]

Śnietnica

Łemkowska cerkiew typu zachodniego p.w. Św. Dymitra z 1755r. Jest to obecnie czynna świątynia greckokatolicka. [więcej…]

Wawrzka

Kościół rzymskokatolicki powstały z nieukończonej cerkwi. Budowę rozpoczęli prawosławni Łemkowie w 1935r, a ukończyli rzymskokatoliccy Polacy po 1947r. [więcej…]

Reklamy